EPA-17-0568

Related to: FOIA to EPA Regarding Michael Dourson Seeking Calendar Entries

Summary:FOIA request to EPA regarding appointment of Michael Dourson, pesticide lobbyist, seeking his calendar entries.

Download

EPA-17-0568

Preview

EPA-17-0568